milli eğitim sürücü kursu soru cevapları
 
   
 
   
 
 

Genel Bilgiler

Ehliyet Sınavları

Online Eğitim

Online Testler

Opertörlük Kursu
Forklift belgesi
Forklift ehliyeti
Forklift ehliyet ücreti
Vinç ehliyet ücreti
Kazıcı Yükleyici ehliyet ücretleri
Vinç Ehliyeti
Kazıcı yükleyici ehliyeti
 
 
Trafik İşaretleri
Trafik Uyarı
Trafik Tanzim
Trafik Bilgi İşaretleri
Durma ve Parketme
Otoyol İşaretleri
Bilgi İşaretleri
Yol Çizgileri
Kaplama Üstü Çizgiler
Plaka Türleri
Trafik İşaretleri Anlamı
Trafik polisi işaretleri
Trafik Makaleleri
Trafik Kazaları
Trafik Soruları


Online İşlemler

Hava Durumu

Etiketler

 Direksiyon sınavı değerlendirme formu
DİREKSİYON İMTİHANI DEGERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR:
1-  Kurum müdürlüğünce hazırlanmış ve onaylanmış müsvedde mahiyetindeki direksiyon imtihanı değerlendirme formları komisyon üyelerine dağıtılacaktır.
Komisyondaki her üye, bu formlar üzerinde ayrı ayrı değerlendirme yapacak ve değerlendirme yapmış olduğu formu imzalayacaktır.
2-   Değerlendirmeler tükenmez veya dolma kalemle yapılacaktır.
3-   Takdir edilen puan daire içine alınacak ve karşısı paraf edilecektir.
4-   Komisyon üyeleri tarafından takdir edilen kötü puan toplamlarının aritmetik ortalaması alınarak (0.5 ve üzerindeki puanlar tamamlanarak) matbu forma işlenecektir.
Bu form üzerinde ayrıca bir işlem yapılmayacak ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imza-lanacaktır.
Matbuu formdaki sonuç kursiyerin başarı veya başarısızlığını belirtecektir.
5-   Her kursiyere ait müsvedde ve matbu formlar bir araya getirilerek birlikte muhafaza edilecek-tir.
6-    Hataların değerlendirilmesi, aracın sürülmesi esnasında, hizalarında yazılı kötü notların işaretlenmesi suretiyle yapılacaktır.
7-  Kötü notların toplamı 30'u aşanlar imtihanda başarı göstermemiş sayılırlar.
8-   İmtihan esnasında, adaya müdahale edilmeyecek, hareketlerinde serbest bırakılacak, formdaki hususlar dışında hareket yapılması istenmeyecek ve hayali sorular sorulmayacaktır.
9-   Dönüş, şerit değiştirme gibi hallerde kaidelere uyabilmesi için yapacağı hareket adaya önceden söy lenecektir.
10-  C ve D sınıfı (Kamyon-Çekici) sertifikası imtihanlarında:
İmtihan aracının, tek şoför mahalli olması halinde komisyon üyelerinin tamamı araçta bulunama-yacağından, imtihan iki turda yapılacaktır.
a)  Her iki turda da adayın yanında Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi bulunacaktır.
b)  Birinci turda bulunan komisyon üyeleri, ikinci turda bulunmayacaklardır.
c)  Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi yalnız bir kere değerlendirme yapacaktır.
d)  İmtihanla ilgili işlemler yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
 
Reklam 
 
   
DeSiGnBy:Ol©@y©2001 Telif Hakkı © 2001 Olcay Sürücü Kursu sitesinde bulunan bileşenler,yazılar,resimler ve tasarımların yayın hakları saklıdır.