Sürücü kursu Ehliyet kursu ehliyet ve sürücü belgesi alacakların ehliyet portalı
Ana Sayfa Ehliyet Sınav Sonuçları Ehliyet Sınav Yerleri Ehliyet Sınav Soruları SıkçaSorulanSorular İletişim-Ulaşım

Genel Bilgiler
Kursumuzdan Resimler
UlaşımTelefonlar
Ehliyet sınıfları
Mevzuat
Online Kayıt
Gerekli Evraklar
Sürücü Belgesi İşlemleri
Sürücü Kursları
Türkiye Sürücü Kursları
Dönem Açılış Tarihleri
Aranan Şartlar
Ehliyet Ücretleri
Operatör belgesi fiyatları
Gecmiş ehliyet sınav soruları
Gerekli linkler
 
Operatörlük Belgeleri
Forklift belgesi
Forklift ehliyeti
Forklift ehliyet ücreti
Vinç ehliyet ücreti
Kazıcı Yükleyici ehliyet ücretleri
Vinç Ehliyeti
Kazıcı yükleyici ehliyeti
 
Online Testler
Online Trafik Testleri
Online A2 Motor testleri
Online Motor Testleri
Online İlkyardım Testleri
 
Ehliyet Sınavları
Ehliyet deneme sınavı
Ehliyet Sınav Tarihleri 
Direksiyon Sınav Tarihleri
Sınav Kuralları
Mtsk Sınav Esasları
Direksiyon sınav yerimiz
Ehliyet puanı hesaplama 
 
Online Dersler
Trafik ve Çevre Bil.
Geçme Yasakları
Motor Bilgisi
A2 Motor Soruları
İlkyardım Bilgisi
İlkyardım
Ehliyet Testleri
Resimlerle İlkyardım

Tüm Çıkmış Sorular
2004 ehliyet soruları
2005 ehliyet soruları
2006 ehliyet soruları
2007 ehliyet soruları
2008 ehliyet soruları
2009 ehliyet soruları
2010 ehliyet soruları
 
Trafik İşaretleri
Trafik Uyarı
Trafik Tanzim
Trafik Bilgi İşaretleri
Durma ve Parketme
Otoyol İşaretleri
Bilgi İşaretleri
Yol Çizgileri
Kaplama Üstü Çizgiler
Plaka Türleri
Trafik İşaretleri Anlamı
Trafik polisi işaretleri
Trafik Makaleleri
Trafik Kazaları
Trafik Soruları

Src Belgesi
Src Belgesi ve Src Belgeleri Hakkında
Sınavsız başvurular süresiz uzatılmıştır..

src belgesi
Hava Durumu
Ehliyet Harçları
Harç Ücretleri
Etiketler
Direksiyon dersi
Araba oyunları

 Moorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursu Standarlar Yönergesi

ONUNCU BÖLÜM
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları

A-KURUM BİNASI
Kurs yeri
MADDE 171- (1)5580 sayılı Kanun gereği, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.

İnceleme raporları
MADDE 172- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 5580 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;
a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,
b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,
c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,
ç)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak düzenlenecek raporlarda yer alır.

Yerleşim planı
MADDE 173- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, valiliklerce onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumdaki derslik, oda ve diğer kısımları düzenler.
(2)Yerleşim planlarında; valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.
(3)Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.
(4)Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.
(5)Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.
(6)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları;
a)Bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında,
b)Bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,
c)Aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda
olması gerekir. Ayrıca özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında, bu Yönergede belirtilen standartlara uygun direksiyon eğitim alanının bulunması gerekmektedir.

Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanı
MADDE 174- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu derslik ve diğer ders yapılan bölümlerinde bulunan pencerelerin, binanın dış cephesinde ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir. Derslik ve diğer ders yapılan bölümdeki pencerenin alanı, o bölümüm taban alanının % 10’undan az olamaz.

Derslik kapıları
MADDE 175- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu derslik kontenjanı 20’ye kadar olan dersliğin kapısı en az 80, kontenjanı 20’den fazla olan dersliğin kapısı en az 90 cm’dir.
(2) Kapıların genişliği, kapı kasasının içten içe ölçülerek belirlenir.
(3)Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.
(4)Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü veya akordiyon kapı yapılabilir.

Merdivenler
MADDE 176- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binanın merdivenlerinin genişliği, binaya verilen toplam kontenjan dikkate alınarak öğrencilerin aynı anda güvenli ve rahatlıkla inip çıkabilecekleri genişlikte olmalıdır.

Dersliklerde her kursiyer için kullanım alanı
MADDE 177- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu dersliklerinde her kursiyer için kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

Derslik tavan yüksekliği
MADDE 178- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmaması esastır.
(2)Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde her kursiyer için 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.
(3)Derslik ve ders yapılan diğer bölümlerin tavan yüksekliği, o yerin tabanı ve tavanı arasındaki mesafe ölçülerek bulunur.

Koridorlar
MADDE 179- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.

Aydınlık düzeyleri
MADDE 180- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bölümleri yeterli şekilde aydınlatılır.

B-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Yönetim ve diğer bölümler
MADDE 181- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:
1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:
Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.
O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.
2-Müdür odası: En az 10 m2
3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2 yer ilâve edilir.
4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: Kontenjanı 50 öğrenciden fazla olan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında en az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleriyle arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m2 olmalıdır.
5-Derslik: En az 20 m² olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde plânlanır.
Bir özel motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Bilgisi – İlkyardım Bilgisi – Motor ve Araç Tekniği Bilgisi dersliklerinden meydana gelir.
6-Tuvalet: Kurs binalarında;
a)Her 30 kursiyer için bir tuvalet ve bir lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,
c)Erkek kursiyerler için isteğe bağlı olarak pisuvar
ayrılır.
30’den fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek kursiyerler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.
Kursta bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo bulunur.
7-Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Toplam teneffüshane alanı olarak derslik, yönetim, eğitim ve öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler kabul edilir.
8-Kitaplık
9-Kantin
bulunur.
10-Direksiyon eğitim alanı: EK:1’deki projeye uygun olmalıdır.
Öğrenci kontenjanı 400 veya daha fazla olan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ayrıca:
11-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.
12-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. (büro hizmetleri odasından ayrı)
13-Depo
bulunur.
14-Kurs yönetimince yukarıda belirtilen bölümlerin dışında, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine aykırı olmayan farklı bölümler de düzenlenebilir. (Ziyaretçi odası, sağlık odası, konferans salonu ve benzeri bölümler.)
(2)İhtiyaç duyulduğunda müdür yardımcısı odası ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.
(3)Bölümlerin, alan (m2) veya hacim (m3) olarak yapılan ölçümler sonucu çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.
(4)Bölümlerin kontenjanları belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.

C-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER

1- Yönetim ve Diğer Bölümler
Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odası
MADDE 182- (1)Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;
1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,
2-Çalışma masası ve koltuklar,
Bunlara ek olarak müdür odasında,
1-Dosya dolabı,
2-Kitaplık,
Müdür yardımcısı odasında,
1-Program çerçevesi
2-Anahtar dolabı
bulunur.
Büro hizmetleri odası
MADDE 183- (1)Büro hizmetleri odasında en az;
1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,
2-Masa ve koltuk,
3-Bilgisayar ve yazıcı,
4-Dosya dolabı
bulunur.

Arşiv ve dosya odası
MADDE 184- (1)Arşiv ve dosya odasında en az;
1-Çalışma masası ve sandalye,
2-Portatif raflar,
3-Dosya dolabı
bulunur.

Öğretmenler odası
MADDE 185- (1)Öğretmenler odasında en az;
1-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,
2-Öğretmen masaları ve sandalyeler,
3-Gözlü öğretmen dolabı,
4-Telefon,
5-Program çerçevesi,
6-İlân tahtası
bulunur.

Derslik
MADDE 186- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları dersliklerinde en az;
1-Türk Bayrağı,
2-Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,
2-Yazı tahtası,
3-Öğretmen masası ve sandalyesi,
4-Kursiyer masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,
5-Dolap (gerekli görülürse)
bulunur.

2-Eğitim-öğretimle ilgili
MADDE 187- (1)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bölümlerinin özellikleri ile bulunması gereken araç-gereçler;
(2)Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır.(A1, A2, F, H sınıfları hariç).
(3)Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurullarınca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
a)Direksiyon eğitim araçları:
Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
1- B sertifika sınıfı için en az iki demirbaş araç,
2- A2, C ve E sertifika sınıfları için en az birer demirbaş araç,
3- A1, D, F ve H sertifika sınıfları için de en az birer demirbaş veya kiralık araç
bulunur.
G sınıfı sertifikada; özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında G sınıfı sertifika programının sadece Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi dersi verildiğinden G sınıfı için direksiyon eğitim aracı bulundurulmaz.
b)Direksiyon eğitim alanının özellikleri:
Direksiyon eğitim alanı EK:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.
1-Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veya stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.
2-A1, A2, B, F sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.
3-C, D, E sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.
Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.
İkiden fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanının toplamı, sadece A1, A2, B, F sınıfı sertifika verecek kurumlar için 2,500’e bölünerek; A1, A2, B, F, C, D, E sınıfı sertifika verecek kurumlar için ise 5.000’e bölünerek kaç kurum tarafından kullanılacağı bulunur. Bölümün sonucu küsurat dikkate alınmaz.
Örnek: 1- 40.000 lik alanı sadece B sınıfı sertifika veren kaç kurumun kullanacağı 40.000:2,500=16 kurum şeklinde hesaplanacaktır.
Örnek: 2- 40.000 m2 lik alanı kullanacak kurumlar arasında A1, A2, B, F, C, D, E sınıfı sertifika veren kurum bulunması hâlinde bu alanı kaç kurumun kullanacağı 40.000:5.000=8 kurum şeklinde hesaplanacaktır.
4-Yolların bölünmüş yol (refüjlü) olarak düzenlenmesi hâlinde de gidiş ve gelişe ayrılan taşıt yollarının genişliği en az 7 m. olacaktır. Ayrıca; 10.000 m² veya daha geniş direksiyon eğitim alanlarında adalar yarılarak dörtlü veya üçlü kavşaklar tanzim edilebilir.
5-Kavşak, dönel kavşak bulunmalı, trafik işaretleri yerleştirilmelidir.
6-Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenmelidir.
7-Yollardan bir kesimde % 5-7 iniş eğim, % 5-7 çıkış eğim olmalıdır.
8-Alanı su taşkınlarından koruyacak drenaj kanalları yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
9-Uygun yerlere demiryolu geçidi, yaya geçidi, park yeri yapılmalıdır.
10-Kursiyerlerin ihtiyacına cevap verebilecek tarzda ve direksiyon eğitim alanı civarında (Alana 200 metreden daha uzak olmamak koşuluyla) sosyal dinlenme tesisi bulunmalıdır.
Direksiyon eğitim alanı ile kurs binası arasındaki mesafe 200 metreden az ise, alanda sosyal dinlenme tesisi bulunmayabilir.
Direksiyon eğitim alanı kurs binasına en fazla 200 metre uzaklıkta ise sosyal dinlenme tesisi bulunmayabilir.
Tesisin zemininde beton, parke, marley ve benzeri malzeme kullanılmalı, duvarlar sıvalı ve badanalı olmalıdır. Dinlenme tesisi ilkel bir görüntüde olmamalıdır.
c)İki kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç-gereçler;
1-Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.
2-Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.
3-Kantin ihtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.
4-Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki tuvalet (bay - bayan),
5-Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
6-Sosyal dinlenme tesisleri; briket, tuğla ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.
7-Yönetici odasında; direksiyon eğitimi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli büro malzemeleri bulundurulmalıdır.
Ayrıca buna ilâveten yönetici ve kursiyer dinlenme odalarında;
a)Yeteri kadar sandalye ve masa,
b)Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,
c)Sehpalar,
ç)İlân tahtası
olmalıdır.
8-Kurum binası ile direksiyon eğitim alanı arasında haberleşmeyi sağlayacak telefon, GSM veya telsiz sistemi kurulmuş olmalıdır.
9-Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ışıklandırılmalıdır.
(a)Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.
(b)Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.
(c)Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.
(ç)Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.
(d)Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.
(e)Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.
(f) T.S.E. 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır.
ç)İki kurumdan fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç-gereçler; (c) bendinde belirtilen kursiyer dinlenme yeri ölçüsü ile tuvalet sayısı, direksiyon eğitim alanını kullanacak kurum sayısı ile çarpılarak belirlenir.
d)Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım Bilgisi ve Motor ve Araç Tekniği Bilgisi dersliklerinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri;
Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım Bilgisi ve Araç Tekniği Bilgisi öğretim programlarında belirtilen ders araç-gereçleri bulunur.


ONBİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Kaldırılan Mevzuat
MADDE 188- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/11/2004 tarih ve 58499 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Özel öğretim kurumları, mevcut tuvalet ve lavabolarının birini bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun hâle getirecektir.

Geçici Madde 2- Özel okullar, özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, özürlü bireyler için kurumun bahçe ve bina girişi ile zemin katının merdiven bulunan bölümlerinde rampa yaptıracaktır.

Geçici Madde 3- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, bedensel özürlü bireyler için öğretim programı uygulayanlar bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, standartlara uygun asansör yaptıracaktır.

Geçici Madde 4- Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu Yönergede merdivenlere yapılması belirtilen düzenlemeleri ve ayrıca görme engelliler destek eğitim programı uygulayan kurumların 49/4 ve 112/4 maddelerinde belirtilen düzenlemeleri bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapacaktır.

Geçici Madde 5- Direksiyon eğitim alanını 4 kurum tarafından kullanan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, iki yıl içinde bu Yönergenin 187 nci maddesinin (b) bendindeki şartları yerine getirecektir. Şartları yerine getirmeyen kurumlar kapatılır.

Yürürlük
MADDE 189- (1)Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 190- (1)Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

DİREKSİYON EĞİTİM ALANI PLANI
NOT:
1-Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenecek.
2-Yollardan bir kesimde %5-7 iniş eğim, %5-7 çıkış eğimi olacak.
3-Uygun bir yere demiryolu geçidi yapılacak.
4-Arazinin geometrik yapısına göre yol konumları değişik olabilecek
5-A1,A2,B ve F sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 5000 m2, yol genişlikleri 7 m olacaktır.
6-B,C,E sürücü sertifikaları için direksiyon eğitim alanı en az 10.000 m2, yol genişlikleri 7 m olacaktır. Alan 10.000 m2 den büyükse yol genişliği 9 m olacaktır.

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ'ni TÜMÜNÜ
Word Belge olarak indirin


DeSiGnBy: Ol©@y ©2001 Telif Hakkı © 2001 Olcay Sürücü Kursu sitesinde bulunan bileşenler,yazılar,resimler ve tasarımların yayın hakları saklıdır.